Ysm Storage Wardrobe
  • September 5, 2023 7:42 am
  • Addis Ababa
3,900 Br

Ysm Storage Wardrobe
ዘመናዊ የልብስ ማስቀመጫ ቁምሳጥን
????በቀላሉ የሚገጣጠም
????ከቦታ ወደ ቦታ ለማንቀሳቀስ የሚመች
????ቀላል ክብደት ያለው
????ባለ ዚፕ የሸራ ልብስ ያለው
????ፍሬሞቹ የብረት ቱቦዎች የሆኑ
????መገጣጠሚያዎቹ ጠንካራ ካርቦኔትድ ፕላስቲኮች የሆኑ
????ለቤትዎ ውበት የሚሠጥ
????ቦታ የማይዝ ሲሆን
????መደርደሪያው የብረት ሽቦ
????ቁመት 175 ሳ.ሜ
????የጎን ስፋት 105 ሳ.ሜ
????ወርድ 45 ሳ.ሜ
 ዋጋ፦ 3900 ብር
♦️ውስን ፍሬ ነው ያለው

Overview

  • Category : Home Appliances
  • Item Type : Other Appliance
  • Condition : New