Torbellino Spin Mop 360°
3,800 Br

Torbellino Spin Mop 360°
✔️ የቤት መወልወያ
✔️ 360 ° በመሽከርከር ይጨምቃል
✔️ወለል፣ ግድግዳ፣ መስታወት፣ አልጋ እና ሶፋ ስርን ለማፅዳት አመቺ ነው
✔️ አንድ መቀየሪያ ፋይበር የተካተተለት
✔️ ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆነ ፅዳት
Price 3800 ብር
???? ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን

Overview