Starlux Electrical Oven/ስታርሌክስ ኦቭን
12,800 Br

Starlux Electrical Oven/ስታርሌክስ ኦቭን
♦️ ከፍተኛ ???? ደረጃ ጥራቱን የጠበቀ ኦቨን
♦️ ለኬክ ፣ለዶሮ አሩስቶ፣ ለዳቦ፣ ለፒዛ መስርያ ተመራጭ
♦️ በፍጥነት የሚያበስል
♦️ የውስጥ መብራት ያለው
♦️ የማብሰያ ሙቀት መቆጣጠሪያ ያለው
♦️ መስታወቱ በከፍተኛ ሙቀት የማይሰበር
♦️ 1 የራሱ ፓትራ ያለው
♦️ ፓትራዎቹ ለረጅም ጊዜ ሚቆዩ
♦️ የኢሌትሪክ ፍጆታው አነስተኛ
♦️ 30 ሊትር የሚይዝ
???? ዋጋ፦ 12,800 ብር
✅ያሉበት ድረስ በነፃ  እናደርሳለን

Overview