Philips Steam Electric Iron (ፊሊፕስ ካውያ)
4,900 Br

Philips Steam Electric Iron (ፊሊፕስ ካውያ)
👕 Original Steam Iron
🐟 4 አይነት የስቲም መቆጣጠሪያ አማራጮች
🩳 ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ዘመናዊ እቃ
⏱ ረጅም ጊዜ የሚገለገሉበት
👉 አስተማማኝ ዋስትና ያለው
💦 ዋጋ፦ 4,900 ብር

Overview

  • Category: Home Appliances
  • Item Type: Washing machine/dishwasher
  • Condition: New