Aydin Electrical Round Oven
Aydin Electrical Round Oven
Aydin Electrical Round Oven
Aydin Electrical Round Oven
Aydin Electrical Round Oven
Aydin Electrical Round Oven
12,500 Br

Aydin Electrical Round Oven
????አይዲን የዳቦ ምጣድ ባለ ሶስት ፓትራ
????Made in Turkey
#ባለ ሶስት ፓትራ
#የራሱ የሙቀት መቆጣጠሪያ(thermostat) የተገጠመለት
#Lux Large with Top glass and thermostat
#ለተለያዪ አገልግሎቶች(ዳቦ ኬክ አሩስቶ አሳ ዶሮ ሌሎችም
ብዙ የምግብ አይነት የሚያበስሉበት)
#አነስተኛ የሀይል ፍጆታ (1000watt)
Price 12500 Birr

Overview