Addis Brother Impulse Sealer
Addis Brother Impulse Sealer
Addis Brother Impulse Sealer
Addis Brother Impulse Sealer
4,000 Br

Addis Brother Impulse Sealer
የተለያዩ ቅመማ ቅመም ማሸጊያ ማሽን
በኤሌክትሪክ የሚሰራ በፍጥነት እና በጥራት የሚያሽግ
ፈጣን ግዜ ጉልበት የሚቆጥብ
ጠንካራ መለዋወጫ ያለዉ በተለያዩ  የዕቃ ሳይዞች/ አይነቶች
አቅርበናል ስፋት ያላቸዉን ላስቲኮች የሚያሽግ ለተለያዩ ለባልትና እና ለቤት አገልግሎቶች የሚወሉ
???? ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን
Price 4000 Birr

Overview