7in1 Ultra Smartwatch
7in1 Ultra Smartwatch
7in1 Ultra Smartwatch
7in1 Ultra Smartwatch
6,200 Br

7in1 Ultra Smartwatch
– Wireless Charging
– Extended Battery Life
– 7 Straps in Box
– Waterproof
– Health Tracking
– Sports Mode.
#አዲስ_የገባ_New_arrival
2023 model Unique design
original ultra Smartwatch with 7 straps
የልብ ምትን ይለካል
የሰውነት ሙቀት ይለካል
ምን ያህል ካሎሪ እንዳቃጠልን
ግፊትን ይለካል
ስፖርት ስንሰራ ይቆጥርልናል
ብዙ ሰአት ስንተኛ ይቀሰቅሰናል
ስልካችን ሲጠፋ ለመፈለጊያ ያግዘናል
የራሱ አላርም አለው
ከስልክ ጋ በ Bluetooth…
Price 6200 ብር

Overview

  • Category: Watches
  • Authenticity: Original
  • Condition: New