Br 1,400

Condition
New

? LCD Writing Tabet
ለልጅዎ

?Lcd writing tablet?
(8.5inch)

?ልጆች እየተዝናኑ የሚማሩበት
LCD WRITING TAB
?ለፅሁፍ እና ለስዕል መለማመጃ የሚሆን
?የወረቀት እና እርሳስ ወጪን የሚቆጥብ
?ብናኝ ወይም አይን የሚወጋ ብርሀን ስለሌለው በምቾት እና በደህንነት ለረጅም ሰአት የሚጠቀሙበት
?ለቢሮ እና ለምግብ ቤት ለተለያዬ አገልግሎቶች መጠቀም ይችላሉ
?ምስሉ የፈለጉትን ያህል መቆየት የሚችል ሲሆን አንድ ቁልፍ ብቻ በመጫን መቆለፍም ሆነ መሰረዝ ያስችላል ታብሌቱ ቀጭን ስለሆነ በእጅ ቦርሳ ለመያዝ አመቺ ነው።

ዋጋ፦ ?? 1400 ብር

?ውስን ፍሬ ነው ያለን/ Limited Stock