Price : 10,000,000.00 ETB Fixed

  • Posted: 3
  • Bedrooms : 1
  • Bathrooms : 1

Description

🏘  ለመኖርያ ምቹ በሆነው CMC 🏘       🏘  ጊፍት ሪል ስቴት 🏘  እጅግ ዘመናዊ ና ጥራታቸውን የጠበቁ አፓርትመንት ቤቶችን የከተማውን የሞቀ እንቅስቃሴ ከቤቶ ሆነው ማየት የሚያስችሉ፣ለ መኖር የሚያጓጉ፣  ለመኖርያ ምቹ በሆነው CMC ጊዜውን የጠበቁ ውብ መንደሮች ላይ ያሉ አፓርትመንት ቤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘንሎት መተናል ዛሬ ነገ ሳይሉ ይጎብኙ።    ከ 20%ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ግንባታቸው  ዘመናዊ የሆኑ ለኑሮ የሚመቹ ዉብ ቤቶች #1የሰራተኛ ክፍል፣ #የላውንደሪ ማሽን ማስቀመጫ ፣ #ባልከኒ፣ #ሰፋፊ ኮሊደሮች ፣ የእቃ ማስቀመጫ ፣ የአትክልት ስፍራ ፣ የልጆች መጫወቻ ፣ የከርሰ ምድር ውሀ ፣ የቆሻሻ ማስወገጃ እና  ሌሎች መሠረታዊ የሆኑ ነገሮችን ያሟላ #የግንባታ ቦታ CMC ከባለ1-ባለ 3 መኝታ ያላቸዉ ቤቶች 1 መኝታ ከ 81.19 ካሬ 2 መኝታ ከ,123.81- 160.52,ካሬ 3 መኝታ ከ 180.86-208.80 ካሬ